image banner
Tập huấn hướng dẫn và tổ chức các hoạt động của CLB văn hóa, văn nghệ
Lượt xem: 18

Đồng chí Trần Danh Tùng- Phó Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện khai mạc Hội nghị

Tham gia lớp tập huấn có 184 đại biểu, trong đó có 23 đại biểu là cán bộ công chức văn hóa của các xã, thị trấn và 161 nghệ nhân, hạt nhân CLB văn hóa, văn nghệ dân tộc Mường và CLB văn hóa, văn nghệ các dân tộc khác trên địa bàn huyện.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được nghe giảng viên Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Phú Thọ hướng dẫn, truyền đạt về cách tổ chức và hoạt động của CLB văn hóa, văn nghệ. Đồng thời có sự trao đổi, thảo luận trực tiếp giữa giảng viên và các nghệ nhân, hạt nhân CLB văn hóa văn nghệ nhằm chia sẻ những cách làm hay, cách làm tốt, cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác hoạt động của CLB, từ đó tìm ra những giải pháp hiệu quả để tiếp tục phát huy, bảo tồn văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng của các dân tộc.

Giảng viên Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Phú Thọ hướng dẫn, truyền đạt về cách tổ chức và hoạt động của CLB văn hóa, văn nghệ

Thực hiện Đề án tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số khác trên địa bàn huyện Thanh Sơn giai đoạn 2021- 2025, đến nay, toàn huyện đã thành lập được 160 CLB văn hóa dân tộc Mường và CLB văn hóa các dân tộc tại các xã, khu dân cư và trường học. Chính vì vậy, việc tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn và tổ chức các hoạt động CLB văn hóa, văn nghệ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, đồng thời góp phần bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc.

Thu Thủy, Thành Công (Trung tâm VH-TT-DL&TT)