image banner
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/HD-VKSTC 12/01/2022 Hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2022
Lượt xem: 35
Tải về
11/HD-VKSTC 07/01/2022 Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh năm 2022
Lượt xem: 30
Tải về
07/HD-VKSTC 05/01/2022 Hướng dẫn công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2022
Lượt xem: 31
Tải về
03/HD-VKSTC 05/01/2022 Hướng dẫn thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế năm 2022
Lượt xem: 41
Tải về
06/HD-VKSTC 05/01/2022 Hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2022
Lượt xem: 33
Tải về
04/HD-VKSTC 05/01/2022 Hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án ma túy năm 2022
Lượt xem: 51
Tải về
03/CT-VKSTC 17/05/2021 Chỉ thị về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong Ngành kiểm sát nhân
Lượt xem: 155
Tải về
05/CT-VKSTC 08/06/2021 Chỉ thị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của Ngành kiểm sát nhân dân
Lượt xem: 45
Tải về
06/CT-VKSTC 28/06/2021 Chỉ thị tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự
Lượt xem: 59
Tải về
08/CT-VKSTC 26/01/2021 Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm công tác quản lý, giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND
Lượt xem: 331
Tải về
12