image banner
Trung tâm Chính trị phối hợp với UBKT Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024
Lượt xem: 34

Sáng ngày 08/7/2024, Trung tâm Chính trị phối hợp với UBKT Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024. Tới dự có đồng chí Trần Văn Hoan- UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đồng chí Lương Thị Thanh Nhàn- UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo HU, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

anh tin bai

 Đồng chí Trần Văn Hoan- UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy  phát biểu kết luận tại lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp tập huấn có 95 học viên là Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT và Uỷ viên UBKT Đảng uỷ các xã, Thị trấn trên địa bàn huyện… Tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2024, các học viên được nghe lãnh đạo UBKT Huyện ủy truyền đạt các nội dung cơ bản về: Những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quy trình kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ; Thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên; Công tác thẩm tra, xác minh khi tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. 

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Trần Văn Hoan- UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đề nghị các học viên tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cụ thể hoá vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong toàn huyện từng bước nâng cao trình độ, nắm vững các quy định, quy trình, phương pháp, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; triển khai tốt các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng tại đơn vị.

anh tin bai

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024

 

 Đức Trung- Trung tâm VHTTDL&TT huyện Thanh Sơn