image banner
Đảng ủy quân sự huyện Thanh Sơn: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 170
    Đảng ủy quân sự huyện Thanh Sơn vừa tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2024, sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tới dự về phía Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có đồng chí Đại tá Trần Nho Lương- Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí: Đồng chí Đặng Quang Huy- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện- Bí thư Đảng ủy quân sự huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Quang Tuấn- Phó Bí thư HU- Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy quân sự 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy quân sự huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đã ban hành Chỉ thị, xây dựng ý định, giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu KVPT 06 xã, chỉ đạo xã Thục Luyện diễn tập PCTT-TKCN đạt loại giỏi. Tiếp nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương 209 đồng chí; thực hiện tốt công tác tuyển quân với 214 công dân đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng; tổ chức huấn luyện 23/39 đơn vị dân quân tự vệ đạt 89% quân số. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động nắm, dự báo đúng tình hình để kịp thời tham mưu, xử lý các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi đế phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; phối hợp với các đơn vị cơ sở  quản lý tốt tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; tăng cường rà soát, nắm và quản lý tình hình chính trị nội bộ, tích cực, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. Thực hiện tốt công tác quản lý, đăng ký phúc tra nguồn quân nhân dự bị; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức huấn luyện tại chức cho các đối tượng đạt 98,2%, kết quả 100% đạt yêu cầu trong đó có 85,1% khá, giỏi; đặc biệt đã tổ chức thành công đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019- 2024.

anh tin bai

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, khắc phục những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Quang Huy- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí đại tá Trần Nho Lương- Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2024 là thời điểm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra. Chính vì vậy, để thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2024, các đồng chí yêu cầu: Đảng ủy quân sự huyện cần tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chiến lược về quốc phòng, an ninh, các văn bản mới, các chỉ thi, quy định, thông tư, hướng dẫn về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; tổ chức thành công diễn tập động viên năm 2024, chỉ đạo 06 xã diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, bảo đảm sát thực tế, hiệu quả, an toàn tuyệt đối. Tiếp tục củng cố xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên đúng luật. Nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao. Thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước về quốc phòng, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tại địa phương, tích cực giải quyết những vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Thu Thủy, Thành Công (Trung tâm VH-TT-DL&TT Thanh Sơn)