image banner
Diễn tập chiến đấu xã Lương Nha, Tinh Nhuệ trong khu vực phòng thủ năm 2024
Lượt xem: 137
    Ngày 04/7/2024, tại xã Tinh Nhuệ, BCĐ diễn tập trong khu vực phòng thủ huyện Thanh Sơn đã chỉ đạo xã Lương Nha, Tinh Nhuệ tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024. Dự, chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí: Đồng chí Đoàn Quang Tuấn- Phó Bí thư HU- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí trung tá Nguyễn Minh Tú- UVBTVHU- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện- Phó Trưởng BCĐ diễn tập huyện, các thành viên BCĐ, BTC diễn tập huyện.

anh tin bai

Với đề mục “Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu”. Nội dung diễn tập gồm 03 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu. 

 Tại mỗi giai đoạn, nội dung diễn tập, từng vị trí vai diễn đã thể hiện nổi bật về phương pháp điều hành, chủ động, linh hoạt và khoa học trong cách xử lý các tình huống, đảm bảo tính nguyên tắc, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền. Nội dung diễn tập sát với thực tế, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và nhiệm vụ quốc phòng- an ninh trong tình hình mới.

anh tin bai

 Với sự chuẩn bị chu đáo, cuộc diễn tập chiến đấu xã Lương Nha, Tinh Nhuệ trong khu vực phòng thủ năm 2024 được BCĐ diễn tập của huyện đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Thông qua diễn tập đã nâng cao khả năng lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, ngành đoàn thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị nói chung, nhiệm vụ quốc phòng địa phương nói riêng.

Thu Thủy, Đức Trung (Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Thanh Sơn)