image banner
Thanh Sơn: Sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện đề án 06/CP, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 29
    Ngày 28/6/2024, Tổ công tác đề án 06 huyện Thanh Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện đề án 06/CP, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đoàn Quang Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tổ trưởng Tổ đề án 06 huyện Thanh Sơn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có trung tá Phùng Đức Hùng – Trưởng Công an huyện, các ngành cơ quan đơn vị, các xã thị trấn trong huyện.

anh tin bai

Thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đến thời điểm hiện tại, công tác triển khai thực hiện đề án 06 được huyện Thanh Sơn triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư luôn được duy trì thường xuyên, liên tục đảm bảo nguồn dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, sẵn sàng kết nối chia sẻ, đồng bộ với hệ thống các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo lộ trình đề án. Nhận thức của người dân về vai trò, mục tiêu của Đề án 06 được nâng lên. Trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông và các điều kiện cần thiết phục vụ thực hiện Đề án 06 được quan tâm triển khai. Công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai thường xuyên, liên tục. Kết quả trong 6 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công là 14. 686 hồ sơ (đạt 98,27%, trong đó có 24/25 DVC đạt tỷ lệ 100% hỗ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua DVC). Cùng với đó, tổ công tác đề án 06 các cấp cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử trong thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, an sinh xã hội… Tuy nhiên, việc triển khai Đề án 06 tại huyện Thanh Sơn còn một số khó khăn như: là địa bàn miền núi với trên 60% là đồng bào DTTS, phần lớn người dân không sử dụng điện thoại thông minh, không kết nối internet  nên không thực hiện được việc đăng ký tài khoản dịch vụ công, cài đặt tài khoản định danh điện tử, trang thiết bị máy móc phục vụ kết nối khai thác dữ liệu ở nhiều địa phương còn chưa đồng bộ nên gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện đề án.

 Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Quang Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác đề án 06 huyện Thanh Sơn đề nghị các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được phân công cần tiếp tục bám sát kế hoạch của Chính phủ, của tỉnh trong thực hiện các nội dung của Đề án 06; tham mưu giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về Đề án để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng phối hợp thực hiện hiệu quả. Trong đó  tập trung đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua DVC; xây dựng làm sạch dữ liệu phục vụ tích hợp kết nối và chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp giữ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với cổng DVC quốc gia, tiếp tục triển khai dịch vụ định danh và xác thực điện tử, tích cực triển khai các nhóm tiện ích trên VNeID đảm bảo theo đúng lộ trình đề án./.