image banner
Văn Miếu: Tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội
Lượt xem: 16

Văn Miếu là xã vùng 1 của huyện miền núi Thanh Sơn, có tổng diện tích tự nhiên là 3.258,04 ha. Toàn xã có 1.996 hộ với 8.114 nhân khẩu, phân bố trên 14 khu dân cư với nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm 75% dân số.

 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND xã, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế- xã hội năm 2023 phát triển khá; các ngành công nghiệp, ngành dịch vụ phục hồi, phát triển ổn định. Lĩnh vực giáo dục đào tạo; công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được nâng cao; lao động việc làm, công tác giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội được triển khai đồng bộ và hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phát triển. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt so với kế hoạch cụ thể: Tổng giá trị kinh tế ước đạt: 308.408.500.000 đồng/KH 300 tỷ đồng, đạt 102,8% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 38 triệu đồng/KH 36 triệu đồng, đạt 105% KH, so cùng kỳ tăng 2,2 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 đạt: 8.950.894.000 đồng/KH 7 tỷ đồng, đạt 125% KH HĐND xã giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 52 tỷ đồng/KH 50 tỷ, đạt 104 % KH năm. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt: 61%/KH 59%, đạt 103,3 % so với KH năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021- 2025) duy trì mức giảm hàng năm: Số hộ nghèo giảm 0,54%, hộ cận nghèo giảm 0,86%. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 90% đạt 100% kế hoạch.

Cùng với đó, công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm, chỉ đạo, ngay từ đầu năm 2023, UBND xã đã chỉ đạo triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Đồng thời, chỉ đạo các khu dân cư rà soát, đăng ký thực hiện các tiêu chí. Kết quả thực hiện xã đạt 14/19 tiêu chí (tăng 01 tiêu chí so với năm 2023); đạt 03 khu dân cư chuẩn nông thôn mới (khu Liệm, Cát, Dẹ 2), đến nay toàn xã đạt 06/14 khu dân cư đạt nông thôn mới (Lâm Phú, Dẹ 1, Mật 1, Liệm, Cát, Dẹ 2).

  Xác định việc trriển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và các dự án trên địa bàn xã sẽ tạo cơ sở, tiền đề để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển. Chính vì vậy, trong năm qua, xã Văn Miếu tiếp tục  triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã như: Dự án xây dựng khu dân cư mới trung tâm xã; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất khu Mật 1; Xây dựng hoàn thiện tuyến đường GTNT xóm Trống đi xóm Trầu. Khởi công đường tỉnh lộ 316L đi qua địa bàn xã; xây dựng đường GTNT bằng bê tông xi măng, nhà nước và nhân dân cùng làm ở các khu (Mật 1, Cát, Dẹ 2, Trống) tổng số 1.302m.

Với mục tiêu thực hiện thắng lợi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Văn Miếu lần thứ XXIV và Nghị quyết của HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra. Phấn đấu tổng giá trị kinh tế năm 2024 đạt: 315 tỷ trở lên. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt: 38 triệu đồng/người/năm.Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2024 đạt: 7,5 tỷ đồng trở lên. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 90 % trở lên. Xây dựng xã đạt thêm 01 tiêu chí xây dựng NTM; xây dựng thêm 01 khu dân cư đạt tiêu chí NTM.

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2024, xã Văn Miếu đã xây dựng các nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó tập trung: Tăng cường tập trung chỉ đạo sản xuất cây lúa, ngô, cây màu khác. Đặc biệt đối với cây chè, cây đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, xã Văn Miếu chỉ đạo bà con nông dân tập trung đầu tư thâm canh, chăm sóc diện tích chè hiện có, thay thế bằng những giống chè mới có năng suất chất lượng cao hơn. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng chất lượng chè búp tươi khi đưa ra thị trường. Trong năm 2024 phấn đấu tăng năng suất chè búp tươi từ 14 tấn/ha trở lên, trồng cải tạo lại 5 ha chè cằn cỗi cho năng suất thấp, trồng mới 5 ha chè giống mới có năng suất chất lượng cao (chè Bát Tiên). Khuyến khích bà con nông dân liên kết với các nhà máy chế biến chè. Xây dựng mô hình đầu tư thâm canh, chăm sóc chè theo mô hình sản suất chè VIETGAP để khuyến khích bà con nông dân áp dụng vào sản xuất.

  Phát huy thế mạnh của địa phương, xã Văn Miếu cũng xác định sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới dịch vụ trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doạnh thu hút vốn vào phát triển ngành dịch vụ, phát huy lợi thế là xã trung tâm cụm kinh tế. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các hộ gia đình, cá nhân đầu tư mở mang các cơ sở chế biến, sản xuất như: Xưởng chế biến gỗ, đóng đồ da dụng… nhằm nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế xã hội từ chính các hộ dân, khu dân cư, cùng góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

 Một mùa xuân mới lại về, tin tưởng rằng, với sự đoàn kết quyết tâm, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, Văn Miếu sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024 đã đề ra./.

Thu Thủy (Trung tâm VH-TT-DL&TT)