image banner
Ra quân cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 14 tuổi
Lượt xem: 48
    Luật Căn cước năm 2023 bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Trong sáng ngày đầu tiên khi thực hiện luật căn cước mới, cán bộ chiến sỹ Đội cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an huyện Thanh Sơn đã có mặt từ rất sớm để hướng dẫn người nhà và trẻ dưới 14 tuổi thực hiện các thủ tục cấp thẻ căn cước theo luật căn cước mới 2023.

anh tin bai

Theo ghi nhận ngay trong sáng ngày 01/7, trẻ em dưới 14 tuổi đã được người nhà (người đại diện hợp pháp) đưa đến trụ sở Đội cảnh sát quản lý hành chính về TTXH công an huyện Thanh Sơn xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục cấp căn cước. Tại đây, cán bộ thu nhận hồ sơ sẽ thực hiện khai thác thông tin của trẻ và người đại diện, sau đó tạo lập hồ sơ cấp căn cước, thu nhận thông tin sinh trắc. Luật căn cước năm 2023 có nhiều điểm mới. Theo luật mới sẽ mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ, cấp căn cước cho công dân dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi và từ 14 tuổi trở lên. Một điểm mới của luật căn cước quy định là thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt khi công dân đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước, đây là một quy định bắt buộc trong việc cấp căn cước cùng với vân tay và ảnh khuôn mặt.

 Đối với công dân dưới 6 tuổi, người đại diện hợp pháp sẽ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID và lựa chọn đơn vị tiếp nhận hồ sơ là cơ quan quản lý Căn cước nơi công dân đang cư trú. Trường hợp người dưới 6 tuổi chưa khai sinh thì người đại diện làm thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh điện tử hoặc đi làm trực tiếp và cơ quan quản lý Căn cước, không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.

 Đối với công dân từ đủ 6 tới dưới 14 tuổi, người đại diện hợp pháp thực hiện việc đăng ký thời gian và cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng dụng định danh quốc gia. Đồng thời, công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý Căn cước theo thời gian, địa điểm đã đăng ký để thực hiện thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước.

anh tin bai

 Luật Căn cước 2023 quy định không bắt buộc người dân phải đổi từ thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước. Người dân sử dụng thẻ đang còn thời hạn, nếu không có nhu cầu đổi thẻ thì vẫn tiếp tục sử dụng thẻ căn cước công dân bình thường; khi đến hạn mới phải đổi thẻ. Đối với trường hợp người dân sử dụng CMND còn thời hạn sử dụng sẽ chỉ có giá trị đến hết ngày 31/12/2024 và từ ngày 01/01/2025, CMND sẽ không còn giá trị sử dụng.

 Ngay trong ngày đầu thực hiện luật căn cước 2023, phòng cảnh sát quản lý hành chính về TTXH công an huyện Thanh Sơn đã thu nhận được 103 hồ sơ cấp căn cước, trong đó công dân trên 14 tuổi 54 trường hợp, công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi 45 trường hộ và công dân dưới 6 tuổi 4 trường hợp. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện sinh trắc học, nhiều trường hợp trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi vân tay chưa rõ dẫn đến việc thực hiện gặp khó khăn. Trong thời gian tới, công an huyện Thanh Sơn sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về việc thi hành luật căn cước, những điểm mới cũng như tính ưu việt của luật căn cước tới người dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong triển khai thi hành luật./.

Hà Trang (TTVHTTDL&TT)