Xây dựng hệ thống chính trị

mỗi trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Hương Cần: Nỗ lực triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công

  Hương Cần: Nỗ lực triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công

   Hiểu rõ chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, cùng với các địa phương trong toàn huyện, cấp ủy, chính quyền xã Hương Cần đã tập trung triển khai thực hiện tốt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

   

   

           

  Chi tiết
 2. Thanh Sơn: Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh Phú Thọ
 3. Xã Hương Cần tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

  Xã Hương Cần tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

  Ngày 21/6, xã Hương Cần huyện Thanh Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Tới dự buổi diễn tập có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Ngọc Đương - UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Bộ- UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập.

  Chi tiết
 4. Thanh Sơn: Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Yên Lương năm 2018

  Thanh Sơn: Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Yên Lương năm 2018

   Ngày 28/6/2018, Xã Yên Lương đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Dự buổi diễn tập có đồng chí Trần Ngọc Đương– UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Đồng chí Nông Quốc Tuấn – UVBTVHU, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện.

  Chi tiết
 5. Thanh Sơn nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông nông thôn

  Thanh Sơn nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông nông thôn

  Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, bằng những chương trình dự án đầu tư có hiệu quả cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Sơn ngày càng được cải thiện, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

  Chi tiết
 6. Sơn Hùng nỗ lực hoàn thành xây dựng nông thôn mới

  Sơn Hùng nỗ lực hoàn thành xây dựng nông thôn mới

  Bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), qua rà soát, đánh giá, năm 2011 xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn chỉ đạt 6/19 tiêu chí. Trong 7 năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận cao của nhân dân, xã Sơn Hùng đã đạt 16/19 tiêu chí; hệ thống chính trị ổn định, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và tích cực tham gia xây dựng NTM.

  Chi tiết
 7. Xã Tất Thắng tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

  Xã Tất Thắng tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

  Ngày 25/5, xã Tất Thắng huyện Thanh Sơn tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm năm 2018. Tới dự buổi diễn tập có đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Ngọc Đương - UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Bộ- UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập.

  Chi tiết
 8. Diễn tập phòng chống thiên tai xã Yên Sơn năm 2018

  Diễn tập phòng chống thiên tai xã Yên Sơn năm 2018

  Ngày 16/5, xã Yên Sơn đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai năm 2018 với đề mục“ Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai xã  Yên Sơn chỉ huy các đoàn thể, lực lượng dân quân, công an và nhân dân thực hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong tình huống lũ quyét, sạt lở đất gây thiệt hại về người và tài sản. Đ/c Nguyễn Quang Sỹ- Phó BTTTHU, đ/c Quách Hải Lý- UVBTVHU- Phó chủ tịch TT UBND huyện- Trưởng BCD cuộc diễn tập, các đồng chí trong BTVHU, thành viên BCĐ cuộc diễn tập, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng 23 xã, thị trấn đã tới dự.

  Chi tiết
 9. Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Cự Đồng năm 2018

  Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Cự Đồng năm 2018

  Ngày 8/5, xã Cự Đồng đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Quang Sỹ - Phó Bí thư TT HU, đồng chí Đinh Thị Hường- UVBTV- Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đình Bộ - UVBTV - Phó Chủ tịch TT HĐND huyện, đồng chí Trần Ngọc Đương - UVBTVHU - Phó Chủ tịch UBND huyện; Thành viên ban chỉ đạo diễn tập huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong huyện.

  Chi tiết
 10. Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy làm việc tại huyện Thanh Sơn

  Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy làm việc tại huyện Thanh Sơn

   Ngày 16/4, Đồng chí Hoàng Công Thủy- UVBTVTU- Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp, nghe UBND huyện Thanh Sơn báo cáo quy mô đầu tư xây dựng dự án đường nội thị trung tâm thị trấn Thanh Sơn huyện Thanh Sơn. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở: Kế hoạch, Tài nguyên, Xây dựng, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Thanh Sơn.

  Chi tiết
mỗi trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5