Thư viện Video

Video code không tương thích với trình duyệt

Video khác


Hình Ảnh Tiêu đề
Múa sênh tiền
Múa sênh tiền
Lễ giao nhận quân năm 2017
Lễ giao nhận quân năm 2017
Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc
Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc
Chợ Yên Sơn
Chợ Yên Sơn
Diễn tập phòng chống cháy rừng
Diễn tập phòng chống cháy rừng
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu kiểm tra khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Thanh Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu kiểm tra khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại huyện Thanh Sơn.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải- Phó Chủ tịch tỉnh làm việc tại huyện Thanh Sơn
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải- Phó Chủ tịch tỉnh làm việc tại huyện Thanh Sơn
Đất cội nguồn
Đất cội nguồn
Cử tri tỉnh Phú Thọ đi bầu cử
Cử tri tỉnh Phú Thọ đi bầu cử
Đồng bào dân tộc thiểu số với bầu cử
Đồng bào dân tộc thiểu số với bầu cử
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri
Đồng bào Dao xã Cự Thắng hướng về bầu cử
Đồng bào Dao xã Cự Thắng hướng về bầu cử
Triển khai niêm yết danh sách người ứng cử ĐBQH và HĐND
Thanh Sơn hướng về ngày hội toàn dân
Đa sắc màu hội trại văn hóa
Đa sắc màu hội trại văn hóa
Không khí Đền Hùng ngày khai hội
Không khí Đền Hùng ngày khai hội
Chuẩn bị sản vật phục vụ giỗ tổ Hùng Vương năm 2016
Chuẩn bị sản vật phục vụ giỗ tổ Hùng Vương lễ hội Đền Hùng năm 2016
Về lễ hội đình Thạch Khoán
Đình TK
chuyên đề
chuyen de
Thưởng thức đặc sản Thanh Sơn
Thưởng thức đặc sản thịt chua Thanh Sơn
Tục đâm đuống của người Mường ở Phú Thọ
S - Việt Nam-Tục đâm đuống của người Mường ở Phú Thọ
Tìm hiểu điệu múa Chuông, múa Rùa của người Dao
S - Việt Nam- Tìm hiểu điệu múa Chuông, múa Rùa của người Dao
Dat coi nguon 2
Tìm hiểu về đặc sản thịt chua ở Thanh Sơn
Dân tộc, miền núi và phát triển
Dân tộc, miền núi và phát triển
Đất cội nguồn
Đất cội nguồn
Cơ sở pháp lý về chủ quyền biển đảo của Việt Nam
Cơ sở pháp lý về chủ quyền biển đảo
Việt Nam quê hương Tôi
Việt Nam quê hương Tôi