Thanh Sơn: Chú trọng việc cấp nước sạch đảm bảo sinh hoạt của người dân

  Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân Thị trấn Thanh Sơn và các vùng lân cận trên địa bàn huyện, trong thời gian qua, Xí nghiệp nước Thanh Sơn đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn nước ổn định và chất lượng.

Tính đến tháng 10/2017,Xí nghiệp nước Thanh Sơn quản lý và cung cấp nước sạch cho gần 2.500 hộ dân trên địa bàn thị trấn Thanh Sơn, sản lượng đạt 48.750m3. Xác định được tầm quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nước sạch, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, trong thời gian qua, Xí nghiệp đã triển khai đầu tư nhiều trang thiết bị phục vụ sản xuất.  nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới cấp nước, giám sát chặt chẽ các đồng hồ đo, đếm nước, trong quá trình vận hành. Chỉ đạo sát sao cán bộ kỹ thuật, người lao động thường xuyên theo dõi việc xử lý nước theo đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng nước dùng.

Gia đình chị Chu Thị Lệ Thu- phố Hạ Sơn- Thị trấn Thanh Sơn ( huyện Thanh Sơn) sử dụng nước sạch do Xí nghiệp nước Thanh Sơn cung cấp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình đã được 5 năm. Theo chị Thu, nguồn nước rất ổn định, đảm bảo sạch sẽ, gia đình chị rất yên tâm khi sử dụng nguồn nước này.

Ông Trần Thanh Hải- Phụ trách quản lý Xí nghiệp nước Thanh Sơn cho biết: Hiện nay, Xí nghiệp đã đã cải tiến công nghệ lọc,đặc biệt là công nghệ cát lọc nhằm tiết kiệm điện năng, đảm bảo lưu lượng nước. Ngoài cung cấp nước tại Thị trấn Thanh Sơn, Xí nghiệp đang tiến hành mở rộng việc cung cấp nước sạch ở các xã lân cận như: Thục Luyện, Địch Quả, Giáp Lai và Thạch Khoán.

Cùng với việc chú trọng đảm bảo an toàn xuyên suốt quá trình cấp nước trên địa bàn, Xí nghiệp nước Thanh Sơn cũng tích cực tuyên truyền đến mọi người dân ý thức trong việc dùng nước sạch, tiết kiệm, tránh lãng phí để góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên nước./

Thu Thủy-Đài TT Thanh Sơn