Bộ thủ tục hành chính

mỗi trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  Ngày 6/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1620/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện   

  Chi tiết
 2. Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên Môi trường áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Ngày 26/8/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 2025/ QĐ- UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Phú Thọ.

  Chi tiết
 3. Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế- HT áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Bộ thủ tục hành chính  lĩnh vực Kinh tế- HT áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  Chi tiết
mỗi trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5