Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Trong những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em của huyện đã đạt được một số kết quả quan trọng,. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay, nhận thức của nhận thức của nhân dân về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em từng bước đã được nâng cao, các chỉ số về làm mẹ an toàn đã được cải thiện rõ rệt, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em được triển khai đạt hiệu quả. Hầu hết các hộ gia đình đã nắm được những kiến thức cơ bản về thực hành chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em như khám thai định kỳ, tiêm phòng uốn ván trước khi sinh, chăm sóc sau sinh, uống vitamin A... Tỷ lệ phụ nữ đến khám thai tại trạm ngày càng tăng, công tác tiêm phòng cho bà mẹ cũng như Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em hàng năm đều đạt kết quả cao. Trong 10 tháng đầu năm 2017 số lượt phụ nữ được khám thai định kỳ là 618 lượt; Số phụ nữ được được quản lý thai là 218 người; Số được khám thai trên 3 lần/3ky là 183 người; Số phụ nữ sinh được xét nghiệm Viêm gan B là 199 người; Số phụ nữ sinh được chăm sóc sau sinh là 218 người; Số phụ nữ sinh được cán bộ y tế đỡ là 218 người; không có ca nào bị tử vong do tai biến sản khoa. Số trẻ sinh ra là 218 trẻ; số trẻ được tiêm Viên gan B là 218 trẻ; số trẻ được tiêm Vitamin K1 là 179 trẻ…

Bên cạnh tuyên truyền về CSSKSS,  cũng được chú trọng vận động chị em sinh đẻ có kế hoạch và cung cấp dịch vụ KHHGĐ cho các đối tượng. Chỉ tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn xã có trên 90% phụ nữ sử dụng các biện pháp tránh thai, 2.200 phụ nữ được khám sức khỏe sinh sản định kỳ. Ngoài ra, chất lượng các dịch vụ KHHGĐ cũng ngày càng được nâng cao đã góp phần giúp chị em tiếp cận nhanh và lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp. Đặc biệt, Chiến dịch “Lồng ghép CSSKSS/KHHGĐ” được tổ chức thực hiện hàng năm tại các Trạm Y tế xã là cơ hội tốt để phụ nữ trên địa bàn, nhất là phụ nữ nghèo có thêm kiến thức về cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Thực tế cho thấy, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản tại tuyến cơ sở còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nhân lực về con người cũng như cơ sở vật chất. Hiện tại còn một số xã chưa đủ điều kiện để thực hiện cung cấp dịch vụ đỡ đẻ, chăm sóc sơ sinh thiết yếu; số xã thực hiện được kỹ thuật hút thai chân không đến hết 7 tuần tuổi còn thấp do cán bộ chưa được đào tạo, cơ sở phòng thủ thuật chưa đảm bảo; nhân lực chuyên ngành sản phụ khoa và nhi khoa còn thiếu,; năng lực chuyên môn cán bộ y tế, đặc biệt y tế cơ sở còn nhiều hạn chế trong phân loại phát hiện nguy cơ, theo dõi tiên lượng và xử trí cấp cứu và hồi sức sơ sinh.

Nhằm tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, góp phần làm giảm hơn nữa tử vong mẹ, tử vong sơ sinh trên địa bàn huyện trong thời gian tới.  Huyện đã ban hành Kế hoạch hành động chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2016- 2020 tập trung vào các nội dung: Tăng cường truyền thông và tuyên truyền vận động cho cộng đồng về kiến thức, thực hành chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, tính sẵn có và chất lượng của dịch vụ, các chế độ chính sách liên quan đến chăm sóc sức khỏe sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Tăng cường cơ sở vật chất cho tuyến xã, đặc biệt các trạm y tế nâng cấp, bố trí phòng để riêng và cung cấp, bổ sung dụng cụ, trang thiết bị còn thiếu. Đảm bảo tài chính, đổi mới phương thức chi trả nhằm tăng khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Đảm bảo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực chuyên môn phụ sản, nhi sơ sinh cho các tuyến y tế, chú trọng đào tạo cán bộ theo kíp đáp ứng yêu cầu của từng gói dịch vụ kỹ thuật về cấp cứu, hồi sức sản khoa và chăm sóc sơ sinh. Nâng cáo tính sẵn có và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, chú trọng phát triển các dịch vụ chăm sóc sản khoa, chăm sóc sơ sinh, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải thiện chất lượng báo cáo thống kê y tế, cải thiện hệ thống giám sát, theo dõi, đánh giá tiến độ triển khai các can thiệp về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em đặc biệt là về làm mẹ an toàn như: Cấp cứu, hồi sức sản khoa, chăm sóc, cấp cứu, hồi sức sơ sinh, giám sát và đáp ứng tử vong mẹ và chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của chương trình mục tiêu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em./.

 Hương Giang