Lương Nha: Xây dựng mô hình vườn mẫu nông thôn mới

  Để phát huy thế mạnh của địa phương trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên từng diện tích đất, xã Lương Nha ( huyện Thanh Sơn) đã tiến hành xây dựng các mô hình vườn mẫu nông thôn mới để nhân ra diện rộng, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Mô hình cà chua của hộ gia đình anh  Lê Xuân Dương-

khu Lở xã Lương Nha đang vào mùa thu hoạch

Gia đình anh Lê Xuân Dương- khu Lở xã Lương Nha được lựa chọn là 1 trong 10 mô hình vườn mẫu nông thôn mới của khu, với diện tích dần 1.400m2 đất vườn, trước kia, gia đình anh trồng rau, màu nhưng  hiệu quả kinh tế không cao, từ năm 2012 đến nay,  gia đình anh đã chuyển đổi sang trồng cà chua và mướp hương mỗi năm trừ chi phí đem lại nguồn thu nhập từ 60- 70 triệu đồng. Anh Dương chia sẻ: Cây mướp và cây cà chua là cây dài ngày, cho thu nhập cao hơn so với các loại cây rau khác, mỗi 1 sào cũng được từ 10 đến 15 triệu đồng.

 Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Thao- Phó chủ tịch UBND xã Lương Nha cho biết: Để triển khai xây dựng mô hình vườn mẫu nông thôn mới, xã Lương Nha đã chọn khu Lở làm điểm để xây dựng các mô hình, qua  khảo sát,  đánh giá đã lựa chọn được 10 mô hình đạt  tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới, trong đó tập trung chủ yếu  là mô hình trồng cây ăn quả, rau màu và mô hình chăn nuôi gà có quy mô từ  300- 500 con, đem lại thu nhập của mỗi mô hình trung bình đạt từ 50- 100 triệu đồng/ năm. Để nhân rộng và phát triển mô hình trên địa bàn toàn xã, Đảng ủy,chính quyền địa phương xã Lương Nha đã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham quan, học tập kinh nghiệm từ các mô hình vườn mẫu nông thôn mới trong và ngoài huyện, từ đó áp dụng vào mô hình của gia đình để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Việc xây dựng mô hình vườn mẫu nông thôn mới đã và đang là hướng đi đúng nhằm tạo hướng phát triển bền vững trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên quê hương Lương Nha./.

         Thu Thủy- Đài TT Thanh Sơn