UBND huyện Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn
Địa chỉ trụ sở: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3873.219

Fax: 0210.3873.129

 Lãnh đạo UBND huyện:

1. Đ/c Nguyễn Văn Mạnh-  Phó Bí thư HU- Chủ tịch UBND huyện.

 2. Đ/c Quách Hải Lý- UVBTVHU- Phó chủ tịch UBND huyện

3. Đ/c: Trần Ngọc Đương- VBTVHU- Phó chủ tịch UBND huyện

 4. Đ/c Đinh Thị Kiều An- HUV- Phó chủ tịch UBND huyện

 Các trưởng phó phòng chuyên môn:

 

DANH SÁCH 

TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN 

THUỘC UBND HUYỆN 

 

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

 

1

Phòng Nội vụ

 

 

 

 

Vũ Anh Tuấn

HUV- Trưởng Phòng

 

 

 

Đinh Đặng Sinh

Phó Trưởng phòng

 

 

 

Nguyễn Bích Quân

Phó Trưởng phòng

 

 

2

Phòng Lao động – TBXH

 

 

 

 

Vũ Thị Hạnh

HUV- Trưởng Phòng

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền

Phó Trưởng phòng

 

 

 

Bùi  Xuân Hiếu

Phó Trưởng phòng

 

 

3

Phòng Tài nguyên – MT

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tám

HUV- Trưởng Phòng

 

 

 

Nguyễn Thị Trang

Phó Trưởng phòng

 

 

 

Phùng Minh Dũng

Phó Trưởng phòng

 

   

Phan Anh Giáp

Phó Trưởng phòng

 
 

4

Phòng Giáo dục & ĐT

 

 

 

 

Vi Đại Phong

HUV- Trưởng Phòng

 

 

 

Ngô Đức Thiện

 

 

 

 

Phạn Xuân Huy

Phó Trưởng phòng

 

   

 

 

 

 

5

Phòng Tư pháp

 

 

 

 

Đinh Xuân Trình

Trưởng Phòng

 

 

6

Phòng Văn hóa – thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Hồng Dung

HUV- Phó Trưởng phòng

 

   

 

   
 

7

Phòng Kinh tế - hạ tầng  

 

 

 

 

Nguyễn Minh  San

HUV- Trưởng Phòng

 

 

 

Phùng Văn Xuân

Phó Trưởng phòng

 

 

 

Đỗ Hoài Thu

Phó Trưởng phòng

 

   

 

 

 
 

8

Phòng Nông nghiệp – PTNT

 

 

 

 

Kiều Đức Mạnh

HUV- Trưởng Phòng

 

 

 

Vũ Văn Hoan

Phó Trưởng phòng

 

 

 

 Hà Thế Anh

 Phó Trưởng phòng

 

 

 

 

 

 

 

9

Phòng Tài chính - KH

 

 

 

 

Trần Quang Thành

HUV- Trưởng Phòng

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc

Phó Trưởng phòng

 

 

 

Nguyễn Quốc Cường

Phó Trưởng phòng

 

   

Nguyễn Ngọc Lâm

Phó Trưởng phòng

 
 

10

Phòng Dân tộc  

 

 

 

 

Đinh Thị Nguyệt

Trưởng Phòng

 

 

 

 Trần Duy Hải

Phó Trưởng phòng 

 

 

11

Phòng Y tế

 

 

 

 

Hà Thị Lệ

Trưởng phòng

 

 

12

Văn phòng HĐND- UBND

 

 

 

 

Đỗ Mạnh Huyên

HUV- Chánh Văn phòng

 

 

 

Hoàng Quốc Thắng

Phó Chánh Văn phòng

 

 

 

Bùi Quang Hải

Phó Chánh Văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

13

Thanh tra huyện

 

 

 

 

Vũ Đình Thi

HUV- Chánh Thanh Tra

 

 

 

Hà Lê Chinh

Phó Chánh Thanh Tra

 

   

Vũ Tuấn Ngọc

Phó Chánh Thanh tra

 
 

14

Đài TT – TH huyện

 

 

 

 

Trần Quang Công

Trưởng Đài

 

 

15

Trung tâm VH- TT và du lịch

 

 

 

 

Hà Văn Đường

Giám đốc

 

 

 

Vi Quốc Hùng

Phó Giám đốc

 

 

16

Trung tâm Dân số huyện

 

 

 

 

Hà Quốc Việt

Giám đốc

 

 

 

 Lê Thị Như Hoa

 Phó Giám đốc

 

 

17

Trạm khuyến nông

 

 

 

 

Lữ Văn  Chín

Trạm trưởng

 

 

 

 Lương Trung Sơn

 Phó Trạm trưởng

 

 

18

Trạm Bảo vệ thực vật

 

 

 

 

Lê Hồng Thiết

Trạm trưởng

 

 

19

Trạm Thú y

 

 

 

 

Chử Đức Tuyên

Trạm trưởng

 

 

 

 

 

 

 

20

Chi cục Thống kê

 

 

 

 

Trương Quốc Toản

Chi cục trưởng

 

 

 

Đinh Văn Sửu

Phó Chi cục trưởng

 

 

 

21

Chi cục Thi hành án dân sự

 

 

 

 

Nguyễn Công Thịnh

Chi cục trưởng

 

 

 

Nguyễn Tiến Đạt

Chi cục phó

 

 

 

 

 

 

 

22

Bảo hiểm xã hội huyện

 

 

 

 

Vũ Thị Mai Hương

Giám đốc

 

 

 

Ngô Thị Phương Vân

Phó Giám đốc

 

   

Trần Quốc Vượng

Phó Giám đốc

 
 

23

Hội chữ thập đỏ

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hưng

Chủ tịch Hội

 

 

24

Hội nạn nhân CĐDC/dioxin

 

 

 

 

Hà Quang Mão

Chủ tịch Hội

 

 

25

Ban quản lý các CTCC

 

 

 

 

Đào Ngọc Hải

Giám đốc

 

 

 

Nguyễn Quang Hòa

Phó Giám đốc

 

 

26

Đội quản lý thị trường số 5

 

 

 

 

  Đỗ Lương Thiện

Đội trưởng