Danh sách các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ

TT

 

Tên cơ sở

 

Địa chỉ, Điện thoại

Ngày  cấp

Q. định

( lần đầu)

Ngày  cấp

Q. định

(gần nhất)

Tổng vốn đầu tư

(Tỷ đồng)

Tổng số buồng

 

Tổng

số giường

Số

lao động

Xếp

hạng

sao

Tổng     số

T.đó

Đơn

  1.  

Nhà Nghỉ A Đam

( Ô. Đoàn Bá A Đam)

Số 51 - Phố Cầu Đất - TT. Thanh Sơn - H. Thanh Sơn

ĐT: 3873998

03/4/02

01/12

3

12

3

21

3

 

2

Nhà nghỉ  Sao Đêm

(Ô:Nguyễn  Huy Vượng)

SN 140 - Phố Cầu Đất - T.trấn Thanh Sơn - H.Thanh Sơn

ĐT: 3873834

10/10/03

22/6/12

2.5

16

13

19

3

 

3

Nhà nghỉ  Anh Anh

(Ô:Nguyễn Hà Bình)

Phố Cầu Đất -T.Trấn Thanh Sơn - H. Thanh Sơn

ĐT: 3873368

14/3/06

2/2010

1.5

12

8

16

6

 

4

Nhà Nghỉ  Thảo My

( Ô: Hà Mạnh Cửu)

Khu7 – Xã Thạch Khoán - H.Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ

ĐT: 3686504

27/4/09

27/4/09

2.5

19

18

20

4

 

5

Nhà Nghỉ  Sông Vàng

B. Nguyễn Thị Liên

Khu Phú Gia – T. Trấn Thanh Sơn – H. Thanh Sơn

ĐT: 3873387/0914954142

20/8/2010

8/2010

4

16

2

30

6

 

6

Nhà Nghỉ Phương Linh

B. Nguyễn Thị Bính

Khu Liên Đồng – T. TrấnThanh Sơn – H. Thanh Sơn

ĐT:  3873305

25/10/2010

10/10

2

19

13

25

5

 

7

Nhà Nghỉ Thanh Bình

B. Đỗ Thị Dung

Khu Ba Mỏ - T. TrấnThanh Sơn – H. Thanh Sơn

ĐT:   0979271726

25/10/2010

10/10

1.5

13

9

17

3

 

8

Nhà Nghỉ Sao Mai - TS

B. Cao Thị Hoàn

Khu Phú Gia - T. TrấnThanh Sơn – H. Thanh Sơn

ĐT: 3873572

24/11/2010

10/10

2

18

15

21

4

 

9

Nhà Nghỉ Ly Ly

Ô. Lê Hồng Thanh

Số 275 Phố Phú Gia - Thị trấn Thanh Sơn – H. Thanh Sơn  ĐT:  3611373/01684009678

18/01/2012

01/12

2

8

6

10

4

 

10

Nhà Nghỉ Ánh Dương

Ô. Thái Ngọc Lưu

Xóm Chanh – Xã Sơn Hùng  – H. Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ

ĐT:  3612345

18/01/2012

01/12

1.5

6

6

6

3

 

11

Nhà Nghỉ Hương Ngọc Lan

B. Nguyễn Thị Hoài Lan

Số 5 Phố Vàng - T. trấn Thanh Sơn – H. Thanh Sơn 

ĐT:  6278686

18/01/2012

01/12

1

7

3

11

3

 

12

Nhà Nghỉ Huy Hoàng

Ô. Đoàn Mạnh Hùng

Khu 16 – Xã Địch Quả  – H. Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ

ĐT:  6528231/0982246512

2/13

01/2/13

1.5

9

9

9

4

 

13

Khách Sạn Hải Nam

( Ô: Lê Hồng Phong)

Khu Cầu 19.5 - Xã Thục Luyện - H. Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ

ĐT : 3611117

14/03/06

9/08

5.5

25

19

31

5

 

14

Khách sạn  Thiên Thanh

( B: Nguyễn Thanh thuỷ)

Thị trấn Thanh sơn – Huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ

ĐT: 3611909

25/5/07

5/07

8

38

27

49

22

 

15

NHA NGHI 026

Thị trấn Thanh sơn – Huyện Thanh Sơn – tỉnh Phú Thọ

ĐT: 3611909

 

 

 

6

 

6

10