Quản lý văn bản

Số văn bản Số 34/BC- UBND ngày 24/3/2016
Đơn vị ban hành Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn
Ngày ban hành 03/24/2016
Trích yếu BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ- TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tưởng Chính Phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội
File đính kèm Tải file

Số VB Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh 16/10/2014 v/v ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý hoạt động của đại lý, điểm truy nhập int... Tải VB
Số 11/2014/QĐ-UBND 9/10/14 12:00 AM Quyết Định : Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường , hỗ trợ, tái định cư và Đơn ... Tải VB
Số 12/2014/QĐ-UBND 10/09/2014 Quyết Định : Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh P... Tải VB
Quyết Định/Số 2483/QĐ-UBND 10/20/2014 Quyết Định : Về việc công bố giá bình quân các loại nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, quý IV nă... Tải VB
Số 71/TB-UBND 10/10/2014 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ... Tải VB
526/KH-UBND UBND huyện KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015) Tải VB
10- HD/BTG BTG Huyện ủy 8/7/2015 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội ch... Tải VB
933/KH-UBND UBND huyện Thanh Sơn 12/11/2015 KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 (Từ ngày 10/11 đến ngà... Tải VB
5007/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân huyện 12/30/2015 Quyết định về việc ban hành chương trình làm việc của UBND huyện và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UB... Tải VB
69/CV-BATGT Ban An toàn giao thông 12/22/15 Về việc không sử dụng lòng đường trái quy định để tổ chức các hoạt động không vào mục đích giao t... Tải VB
1106/UBND-KT&HT Ủy ban nhân dân huyện 12/31/15 Về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bí... Tải VB
83/KH- UBND UBND huyện Thanh Sơn 02/02/2016 Kế họach Tổ chức các Lễ hội truyền thống văn hoá các dân tộc trên địa bàn huyện Thanh Sơn năm ... Tải VB
4979/QĐ-UBND UBND huyện Thanh Sơn 12/29/2015 Quyết định ban hành Quy định hỗ trợ chế độ nhuận bút, chế độ thù lao đối với tác phẩm được đăng t... Tải VB
4797/QĐ-UBND UBND huyện Thanh Sơn 12/29/2015 Quyết định ban hành quy định chi Tải VB
129/QĐ-UBND UBND huyện Thanh Sơn 1/18/2016 12:00 AM Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân huyện Thanh Sơn Tải VB
115/KH-UBND UBND huyện Thanh Sơn 02/19/2016 Kế hoạch Tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức C... Tải VB
Số: 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện 4/2/2016 CHỈ THỊ Về việc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20... Tải VB
Số: 99/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện 4/2/2016 KẾ HOẠCH Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp... Tải VB Tải VB
Số: 502 /QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện 4/2/2016 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải VB
số 209/KH- UBND Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn 03/18/2016 Kế hoạch tham gia Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm BÍnh Thân- 2016 Tải VB
Số 34/BC- UBND ngày 24/3/2016 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn 03/24/2016 BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ- TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tưởng Ch... Tải VB
Số 242/UBND- VH Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn 03//31/2016 Về việc Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng V... Tải VB
Số 3501/QĐ- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 12/31/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Tải VB Tải VB
Số 263/KH- BCĐ Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn Ngày 07/4/2016 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2016 Tải VB
Số 288/UBND- KT và HT Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn ngày 4/13/2016 Công văn tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp Tải VB
Số 02/BC- HĐND Hội đồng nhân dân huyện Thanh Sơn ngày 12/4/2016 Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND huyện Thanh Sơn, nhiệm kỳ 2011- 2016 Tải VB
Số 51/BC- UBND Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn 04/13/2016 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011- 2016 Tải VB
Số 04/QĐ- UBBC UBBC đại biểu HĐND huyện Thanh Sơn Ngày 4/26/2016 Danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -... Tải VB
Quyết định thay đổi thành viên BCĐ triển khai, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lư Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn 3/3/2015 Quyết định thay đổi thành viên BCĐ triển khai, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất... Tải VB
Quyết định kiện toàn BCĐ triển khai, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo t Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn Quyết định kiện toàn BCĐ triển khai, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng the... Tải VB
Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn 12/31/2015 Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Tải VB
Giấy phép thiết lập Trang TTĐT tổng hợp trên mạng Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh Phú Thọ 9/5/2016 Giấy phép thiết lập Trang TTĐT tổng hợp trên mạng Tải VB Tải VB
Số 07/TB- TTHĐND HĐND huyện Thanh Sơn 7/27/2016 Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện Tải VB
Số 06/TB- UBND Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn 01/16/2017 Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện Tải VB
Số 107/KH- UBND Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn 2/16/2017 Kế hoạch tổ chức " Ngày hội Văn hóa- Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện Thanh Sơn" năm 2017 Tải VB
Số 75- KH/HU Huyện ủy Thanh Sơn 12/30/2016 Kế hoạch Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Thanh Sơn (1/5/1947- 01/5/2017) Tải VB
Số 1000/QĐ- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 8/5/2017 Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú ... Tải VB
Số 526/UBND- CA Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn Về việc tăng cường phối hợp phòng ngừa các vụ án Giết người có sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực... Tải VB
Số 2746/UBND- KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 6/30/2017 Về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về tiếp tục triển k... Tải VB Tải VB
Số 570/STP- HCTP Sở Tư pháp 8/22/2017 Văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền cấp huyện, c... Tải VB
Số 2077/QĐ- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 8/17/2017 Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính có thể tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch v... Tải VB Tải VB Tải VB
Số 2845/BTTTT- CTS Bộ Thông tin- Truyền thông 8/10/2017 Văn bản về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh thuộc Giai đoạn II của ... Tải VB
Số 3692/UBND- KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 8/23/2017 Văn bản triển khai thí điểm Mô hình địa chỉ tin cậy- nhà tạm lánh tại cộng đồng Tải VB
Số 1223/CAT- PC45 Công an tỉnh Phú Thọ Ngày 8/29/2017 Về thông báo phương thức thủ đoạn phạm tội Tải VB Tải VB
Số 3782/UBND- KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ngày 8/29/2017 Văn bản tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trung cấp cao đẳng năm 2017 Tải VB Tải VB Tải VB
Số 576/STP- HCTP Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ Ngày 8/22/2017 Văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấ... Tải VB
Số 03/CT- UBND Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn Ngày 1/9/2017 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017- 2018 của ngành Giáo dục huyện Thanh Sơn Tải VB
Số 663/KH- UBND Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn Ngày 7/26/2017 Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội huyện Thanh Sơn năm 2018 Tải VB
Số 4070/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 9/14/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên đị... Tải VB
Số 24/TB- HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 9/14/2017 Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung các chuyên đề của Chuyên mục "Giám đốc S... Tải VB
Số 4016/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 9/12/2017 KH thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa abnf trọng đi... Tải VB
Số 936/KH- HĐBC HĐ bình chọn SPCNNT tiêu biểu tỉnh Ngày 9/12/2017 KH tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Phú Thọ năm 2017 Tải VB
Số 2355/QĐ- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 9/12/2017 Quyết định về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các c... Tải VB
Số 4113/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 9/18/2017 KH tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 14- CT/TW của ban Bí thứ Trung ương Đảng về tiếp tục t... Tải VB
Số 4104/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 9/15/2017 KH triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030 trê... Tải VB
Số 4185/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 9/21/2017 KH triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Tải VB
Số 4207?KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 9/22/2017 KH triển khai thực hiện QĐ số 2561/QĐ- TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về Đề án "Tăng... Tải VB
Số 4290/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 9/27/2017 KH thực hiện Đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số- KH hóa gia đình cho vị thành niê... Tải VB
Số 1222/SNN- PTNT Sở Nông nghiệp và PTNT Ngày 9/27/2017 Phổ biến thông tin, thể lệ "Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp" gi... Tải VB
Số 4406/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 10/02/2017 KH triển khai thi hành Bộ luật hình sự Tải VB Tải VB
Số 4349/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 9/28/2017 KH thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải VB
Số 2445/QĐ- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 9/20/2017 Quyết định phê duyệt và ban hành Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ- TTg ngày 31/10/2013 của T... Tải VB
Số 925/KH- UBND Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn Ngày 10/09/2017 KH tổ chức gặp mặt các Doanh nghiệp, doanh nhân đang hoạt động trên địa bàn huyện năm 2017 Tải VB
Số 4718/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 10/19/2017 KH triển khai thi hành luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Tải VB
Số 4716/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 10/19/2017 KH hiện đại hóa thủy lợi 05 năm 2016- 2020 Tải VB
Số 4879/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 10/27/2017 KH ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan... Tải VB
Số 2150/ TNMT- KTTVBĐKH Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Ngày 10/25/2017 Nhận định xu thế thời tiết, thủy văn mùa đông xuân năm 2017- 2018 Tải VB
Số 11/TB- HĐND Hội đồng nhân dân huyện Thanh Sơn 11/08/2017 Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ Năm- HĐND huyện khóa XIX Tải VB
Số 5111/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 11/13/2017 KH triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyế... Tải VB
Số 5163/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 11/14/2017 KH Triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số t... Tải VB
Số 50/KH- HĐND Hội đồng nhân dân huyện Thanh Sơn Ngày 11/16/2017 KH tiếp xúc cử tri và họp tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ Năm, Hội động nhân dân huyện kh... Tải VB
Số 13- CT/TU Tỉnh ủy Phú Thọ 12/28/2017 Chỉ thị: Về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội năm 2018 Tải VB
SỐ: 14-CT/TU Tỉnh ủy Phú Thọ 01/04/2018 Chỉ thị: của ban bí thư về việc Tổ chức Tết năm 2018 Tải VB
SỐ: 5913/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 12/29/2017 Kế hoạch: Thực hiện " Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 v... Tải VB
Số 707/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 3/2/2018 KH triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tậ có khó khăn về tài chính ... Tải VB
Số 683/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 3/1/2018 KH triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết mộ... Tải VB
682/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 3/1/2018 KH triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp Tải VB
Số 1432/KH- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 4/13/2018 Kế hoạch: Triển khai thực hiện " Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 Tải VB
Số 334/SKHĐT-VP Sở Kế hoạch và Đầu tư 4/13/2018 V/v thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch & đầu tư Tải VB
Số 72/KH-BATGT Ban ATGT tỉnh Ngày 12/4/2018 KH: Tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ... Tải VB
Số 72/KH-BATGT Ban ATGT tỉnh Ngày 4/12/2018 KH: Tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện c... Tải VB
Số 04/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 4/10/2018 Chỉ thị : V/v tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 Tải VB
Số 1324/BTC-KGVX BTC Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng 2018 Ngày 4/9/2018 V/v quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương -... Tải VB
Số 854/QĐ-BCĐ Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Ngày 4/19/2018 Quyết định: ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính... Tải VB
Số 06/2018/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 4/20/2018 Quyết định: Ban hành quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu công ch... Tải VB
1596/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 4/20/2018 Kế hoạch: Thực hiện Đề án " Đổi mới , phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn... Tải VB
Số 2018/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 5/18/2018 Kế hoạch: Phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ( Giai đoạn 2018-2020) Tải VB
Số 3710/QĐ- UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 12/30/2017 QD phê duyệt KH sử dụng đất năm 2017 huyện Thanh Sơn Tải VB
Số 2360/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 6/7/2018 Kế hoạch: Triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng k... Tải VB
Số 2359/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 6/7/2018 Kế hoạch: Triển khai đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai... Tải VB
2386/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 6/8/2018 Kế hoạch: Tổ chức Đại hội thu đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2013-2018 Tải VB
2326/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 6/4/2018 Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018) Tải VB
2268/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 5/31/2018 Kế hoạch: Thực hiện " Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2018 Tải VB
2182/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 5/29/2018 Kế hoạch: Tổ chức Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2018 (từ ngày 01/6/2... Tải VB
31/KH-STTTT Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh Phú Thọ 5/26/2018 Kế hoạch: Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW ng... Tải VB
2018/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 5/18/2018 Kế hoạch: Phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ( Giai đoạn 2018-2020) Tải VB
2416/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 6/11/2018 Kế hoạch: Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh năm 2018 Tải VB
2416/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 6/11/2018 Kế hoạch: Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh năm 2018 Tải VB
919/SLĐTB&XH-VLATLĐ Sở Lao động- TBXH tỉnh Phú Thọ 6/14/2018 V/v Thông báo tuyển sinh chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật ... Tải VB
91/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 6/12/2018 Báo cáo: Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án " Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh Phúc 20 thá... Tải VB
2249/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 5/31/2018 Kế hoạch hành động: Triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nh... Tải VB
2564/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 6/18/2018 Kế hoạch: Triển khai công tác tiêm chủng mở rộng năm 2018 của tỉnh Phú Thọ Tải VB
2552/UBND-KTN Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 6/15/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng chính phủ ban hàn... Tải VB
2791/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 8/26/2018 Kế hoạch: Triển khai việc chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gi... Tải VB
2847/UBND- KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 7/2/2018 v/c Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Tải VB
07/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 6/29/2018 Chỉ thị: về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tải VB