Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc tại xã Cự Thắng

Ngày 10/1, Đoàn công tác của Huyện ủy do đồng chí Phan Trọng Tấn- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện  làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 tại Đảng bộ xã Cự Thắng. Cùng đi với đoàn có đ/c Đinh Thị Hường- UVBTVHU- Trưởng BTC Huyện ủy, đ/c Nguyễn Văn Long- UVBTVHU- Chủ nhiệm UBKTHU, đ/c Trần Ngọc Đương- UVBTVHU- Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng: Tài nguyên môi trường, Kinh tế hạ tầng, Nông nghiệp & PTNT, Giáo dục&ĐT và Văn phòng Huyện ủy.

Năm 2017, mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ xã Cự Thắng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ tiêu phát triển kinh tế xã hội cụ thể: Tổng lương thực có hạt đạt 3088,56 tấn đạt 102,1% KH; thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/ người/ năm; tổng thu ngân sách năm 2017 đạt trên 6 tỷ đồng đạt 138% KH; xuất khẩu lao động 23 người đạt 230%; 87,9% đảng viên đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, giáo dục đào tạo được quan tâm, đầu tư; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng;  an sinh xã hội, thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người có công trên địa bàn đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác  xây dựng nông thôn mới được quan tâm, đầu tư xây dựng với phương châm " Nhà nước và nhân dân cùng làm", đến thời điểm này xã Cự Thắng đã hoàn thành 16/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

    Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo huyện, các ban, ngành đoàn thể của huyện đã trao đổi, thảo luận cùng với địa phương để tìm ra những giải pháp nhắm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của xã trong năm 2018, đặc biệt hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nhằm phấn đấu xã Cự Thắng đạt xã nông thôn mới vào năm 2019.

      Kết luận tại buổi làm việc, đ/c Phan Trọng Tấn- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ xã Cự Thắng đã đạt được trong năm 2017. Đ/c Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh, để  thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 đề nghị xã Cự Thắng cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo thực tốt sản xuất vụ chiêm xuân 2018 đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, tăng cường công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục triển khai đề án mô hình cây gỗ lớn và đề án bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn, rà soát, khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ để nâng cao đời sống người dân; phối hợp với các ngành chức năng ngăn chặn, kiểm tra chất lượng hàng hóa, không để hàng giả, hàng kém chất lượng bày bán tại địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông; làm tốt công tác quản lý, giám sát đầu tư; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; triển khai hiệu quả  công tác dồn đổi, tích tụ ruộng đất; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ./.

     Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra trường Tiểu học và Trạm y tế xã Cự Thắng./.

Thu Thủy-  Đài TT Thanh Sơn