Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Sơn Hùng nhiệm kỳ 2018- 2023

  Ngày 8/1, Hội nông dân xã Sơn Hùng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2018- 2023.  Đây là đơn vị được Hội nông dân huyện chọn tổ chức đại hội điểm, từ đây rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đ/c Nguyễn Quang Sỹ- Phó Bí thư TT Huyện ủy, đ/c Nguyễn Văn Long- UVBTVHU- Chủ nhiệm UBKTHU, đ/c  Lương Thị Thanh Nhàn- UVBTV- Trưởng Ban dân vận HU, lãnh đạo đảng ủy, chính quyền địa phương, Chủ tịch Hội nông dân 23 xã, thị trấn và 65 đại biểu đại diện cho gần 700 hội viên nông dân của xã  đã tới dự.

Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Sơn Hùng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết và điều lệ Hội nông dân Việt Nam. Hội phối hợp cùng Hội nông dân huyện, các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp chuyển giao KHKT về trồng trợt, chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón cho cây trồng...Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 68 hội viên, đạt 100% kế hoạch. Công tác xây dựng quỹ có nhiều chuyển biến tích cực, việc thu, nộp hội phí hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao, trong nhiệm kỳ quỹ BCH đạt 3 triệu đồng, quỹ chi hội đạt 77,6 triệu đồng.  Đặc biệt, những năm qua, các cấp Hội nông dân xã Sơn Hùng phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm tham gia phát triển nông nghiệp. Đối với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng. Năm 2017 có 480 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi đạt tỷ lệ 86,2%. Bên cạnh đó, các nguồn vốn vay do Hội quản lý và sử dụng đều đảm bảo đúng mục đích, phát huy hiệu quả cao.

  Tại Đại hội, các đại biểu đã giành thời gian thảo luận đánh giá cao những kết quả mà Hội nông dân xã  đạt được nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, yếu kém, như: tỷ lệ hội viên sinh hoạt còn thấp, tiến độ chuyển đổi cow cáu lao động, cây trồng, vật nuoi chưa phát huy hết tiềm năng phát triển của địa phương, từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới ngày càng hiệu quả hơn nữa.

   Đại hội Đại biểu Hội nông dân xã Sơn Hùng đã bầu BCH khóa mới gồm 13 đồng chí, đồng chí Lê Xuân Tình được tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch Hội nông dân xã Sơn Hùng nhiệm kỳ 2018-2023.

Thu Thủy- Đài TT Thanh Sơn