Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIV tại xã Thượng Cửu

Ngày 5/1/ 2018, tổ đại biểu HĐND huyện gồm các ông, bà: Ông Nguyễn Văn Mạnh- Phó BT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, ông Trần Quang Thành- HUV- Trưởng Phòng tài chính kế hoạch, ông Hà  Ngọc Lư- Bí thư Đảng ủy xã Khả Cửu đã có buổi tiếp xúc với hơn 80 cử tri của xã Thượng Cửu sau Kỳ họp thứ V HĐND huyện khóa XIX. Dự buổi tiếp xúc có đ/c Hà Thanh Hải- UVBTVHU- Chủ tịch UBMTTQ huyện, đ/c Trần Ngọc Đương- UVBTVHU- Phó chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thượng Cửu đã nghe ông Hà Ngọc Lư- Bí thư Đảng ủy xã Khả Cửu, đại biểu HĐND huyện khóa XIX  thông báo nội dung, kết quả kỳ họp thứ 5 HDND huyện khóa XIX; tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong năm 2017 và một số định hướng phát triển trong năm 2018 của huyện. Trong đó nhấn mạnh đến kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp.

    Cử tri xãThượng Cửu đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những thành tựu, kết quả đã đạt được về kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2017. Đồng thời cử tri cũng mong muốn, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình tới các đại biểu HĐND huyện trong năm 2018 cần tiếp tục quan tâm đến đời sống của nhân dân. Cử tri xã Thượng Cửu  đề nghị huyện tiếp tục có chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn xây dựng nông thôn mới; đầu tư nâng câp đường điện khu Tu Chạm, khu Mặc, khu Vì, khu Sinh Tàn đảm bảo sinh hoạt, sản xuất của người dân; quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi, cải tạo nâng cấp kênh mương xóm Mặc..

  Thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh- Phó BTHU- Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp trả lời những ký kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời tổng hợp các y kiến kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết./.

 Thu Thủy- Đài TT Thanh Sơn