Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định

mỗi trang

  1. Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018

    Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018

    Chi tiết
mỗi trang