Bộ CHQS tỉnh dự, chỉ đạo luyện tập chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thanh Sơn năm 2017

Trong 2 ngày 1 và 2/11, Ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Thanh Sơn đã tổ chức luyện tập chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thanh Sơn năm 2017. Đại tá Đoàn Quang Hòa – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Đặng Văn Long – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh,  đã tới dự, theo dõi và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Trong 2 ngày, BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thanh Sơn đã tổ chức luyện tập vận hành cơ chế với 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 2: Chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ với 10 nội dung luyện tập.

Tại lần luyện tập này, phần vận hành cơ chế với các nội dung đã được Huyện ủy – UBND huyện, các cơ quan ban ngành đoàn thể bám sát vào ý định, kịch bản diễn tập, bám sát vào chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Sau mỗi hội nghị triển khai, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức rút kinh nghiệm, thảo luận và đưa ra những vấn đề cần điều chỉnh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập của từng cơ quan, đơn vị nhằm bám sát nhiệm vụ, ý định diễn tập để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thanh Sơn sắp tới diễn ra hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

Sau 2 ngày luyện, BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm. Đồng chí Phan Trọng tấn – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT huyện đã chỉ ra những vấn đề cần khắc phục, rút kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị cũng như trong công tác luyện tập từng nội dung diễn tập. Đồng chí cũng yêu cầu ngay sau lần luyện tập này, các cơ quan đơn vị các ngành đoàn thể cần tập trung chỉnh sửa, hoàn thiện văn kiện, nội dung phát biểu ngắn gọn, phù hợp với từng giai đoạn, đúng chức năng nhiệm vụ, một số nội dung quan trọng phải tiếp tục luyện tập kỹ đảm bảo đúng ý định diễn tập. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự huyện là cơ quan thường trực phối hợp với Văn phòng HU- Văn phòng HĐND-UBND huyện triển khai ngay các công việc còn lại, hoàn chỉnh văn kiện gửi BCĐ diễn tập hạn cuối vào ngày 6/11, đồng thời yêu cầu các tiểu ban phục vụ diễn tập nhanh chóng họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên để đảm bảo diễn tập KVPT huyện Thanh Sơn diễn ra thành công.

Hà Trang (Đài TT Thanh Sơn)